شرایط ابطال بلیت

رويه استرداد بليت / رويه ابطال بليت CRCN
 
استرداد بلیط فقط در دفتر صادر کننده بلیط قابل انجام میباشد.

استرداد بلیط های داخلی مطابق با مقررات مندرج در قوانين نرخي اين شركت بشرح ذیل انجام میگردد:
 
1-در صورتیکه ابطال جا تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز باشد با کسر30% نرخ  پایه بلیط استرداد می گردد.
2-در صورتیکه ابطال  جا  از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز تا  دو ساعت قبل از پرواز باشد با کسر 50%نرخ  پایه بلیط استرداد 
می گردد.
3- از دوساعت قبل از پرواز به بعد مسافر جامانده تلقی شده و بلیط با کسر 65%نرخ پایه قابل استرداد می باشد. 
4- عوارض فرودگاهی و عوارض شهرداری در مسیر های استفاده نشده  بطور کامل مستردد میگردد. 
5- بلیط های ممهور به مهر ایستکاه  حاوی متن < تاخیر بیش از دو ساعت > و یا <ابطال پرواز بدلیل شرایط جوی> و همچنين ممانعت پزشكي  بطور کامل قابل استرداد می باشد. 
6- بليت الكترونيكي يا كاغذي مسافراني كه پرواز داخلي اول يا پرواز داخلي دوم خود را به علت تاخير يا ابطال پرواز داخلي اول و يا پرواز داخلي دوم (كه قرار بوده توسط يكي از شركتهاي هواپيمائي طرف توافق انجام شود ) از دست داده اند از هرگونه هزينه كسر ابطال بليت (CRCN) معاف خواهند بود، مشروط بر اينكه تاريخ صدور اين بليت قبل از تاريخ پرواز باطل شده،  باشد.
 
شركتهاي هواپيمائي طرف قرارداد : ايران اير - آسمان - ماهان - كيش اير- تابان - سپهران - وارش - آتا - كاسپين - معراج - قشم اير و ساها

سایر مقررات
 
VOID بلیت مجاز نبوده و در شرایط خاص با اعلام کتبی آژانس صادر کننده و موافقت شرکت انجام خواهد گرفت در اینصورت مبلغ 65%قیمت مسیر بعنوان جریمه اخذ خواهد گردید. 
- درخواست صندلی چرخدار و صدور بلیط برای مسافران روشندل  با هماهنگی رزرویشن و پس از تایید قابل پذیرش میباشد.
-صدور بليت براي مسافريني كه داراي مشكل يا محدوديتهاي پزشكي هستند با هماهنگي با واحد HELPDESK مستقر در دفتر مركزي ويا دفتر ايستگاه مقدور مي باشد.